Zebranie Zarządu 20.01.2014 r.

             BADZMY_logo-2,

  Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem”

ZEBRANIE ZARZĄDU

LGD „Bądźmy Razem”

Dnia 20 stycznia 2014 r. o godzinie 16:30 w biurze Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” przy ul. 1 Maja 2 lokal 306 w Łochowie, odbędzie się Zebranie Zarządu.

Porządek zebrania:

1.       Informacja o podjętych decyzjach od ostatniego posiedzenia Zarządu.

2.       Omówienie i przyjęcie aktualizacji wniosku o aneks do umowy nr UM07-6933-UM0700024/09 RW.II./SS/0219.1-24/09 zawartej dnia 2 czerwca 2009 r. wraz
z harmonogramem rozpisanych środków na poszczególne działania.

3.       Omówienie i ogłoszenie naboru na poszczególne działania w tym tematyczne.

4.       Przyjęcie budżetu na funkcjonowanie LGD „Bądźmy Razem” w 2014 r.

(podjęcie uchwały)

5.       Przystąpienie do partnerstwa Mazowieckiego LGD w Radomiu (podjęcie uchwały).

6.       Przystąpienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski (podjęcie uchwały)

7.       Sprawy różne:

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu tj. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Prezes LGD „Bądźmy Razem”

Ryszard Gajewski