INFORMACJA

Zmiana daty Posiedzenia Rady

Przewodniczący Rady zmienia termin posiedzenia Rady z 21.02.2017 roku na 02.03.2017 roku na godzinę 12:00.

Biuro LGD

Podsumowanie naboru z Ogłoszenia nr 2/2017

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że została dokonała ocena wniosków pod względem warunków weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rada dokonała oceny punktowej operacji wg lokalnych kryteriów.

Lista wniosków wybranych lista wniosków wybranych

Uchwała uchwała

Protokół protokół

Podsumowanie naboru z Ogłoszenia nr 3/2017

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że została dokonała ocena wniosków pod względem warunków weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rada dokonała oceny punktowej operacji wg lokalnych kryteriów.

Lista wniosków wybranych lista wybranych wniosków 3-2017

Uchwała uchwała z naboru 3-2017

Protokół protokół z naboru 3-2017

Posiedzenie Rady dot. oceny z ogłoszenia nr 1/2017

Zarząd LGD „Bądźmy Razem” informuje, że 21 lutego 2017 roku /wtorek/ o godz. 12:00 odbędzie się Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków z ogłoszenia nr 1/2017.

Posiedzenie odbędzie się w biurze LGD.

 

Prezes LGD „Bądźmy Razem”

Ryszard Gajewski