Szkolenia dla wnioskodawców dla celu ogólnego – 1

Zapraszamy na szkolenie dot. wniosków

Szkolenie 3-4 lipca 2017
Tematem szkolenia będzie wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

Wskazane jest, aby uczestnik posiadał wydrukowaną wersję wniosku i biznesplanu.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 5/2017

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza  nabór  wniosków  o  przyznanie pomocy  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 5/2017    dotyczy wniosków na ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 4/2017

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza  nabór  wniosków  o  przyznanie pomocy  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 4/2017    dotyczy wniosków na PREMIE

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Czytaj dalej

IV Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie

Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski i Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie zapraszają do zamku w Liwie w niedzielę 25 czerwca 2017 r. na IV Międzynarodowy Turniej Smaków – Kulinarna Podróż Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego.
Gośćmi specjalnymi IV Turnieju Smaków będą: Jan Kuroń – szef kuchni i Joanna Jakubiuk – znawczyni kuchni regionalnej, mistrzyni pierogarstwa, pochodząca z Podlasia, którzy będą w komisji konkursowej. Czytaj dalej