Szkolenia dla wnioskodawców dla celu ogólnego – 1

Zapraszamy na szkolenie dot. wniosków

Szkolenie 3-4 lipca 2017
Tematem szkolenia będzie wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

Wskazane jest, aby uczestnik posiadał wydrukowaną wersję wniosku i biznesplanu.

Festyn Rodzinny w Bielanach Jarosławach

18 czerwca, na terenie Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach odbył się Festyn Rodzinny. Jednym ze współorganizatorów imprezy było Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, a patronem medialnym „Węgrowskie Bądźmy Razem”. Program Pikniku był bardzo atrakcyjny. LGD przeprowadziło konkurs na temat wiedzy o LGD. Konkurs cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych ale i dorosłych.
Pracownicy biura LGD udzielali doradztwa na temat nowego okresu programowania PROW 2014-2020 dotyczącego pomocy z pozyskania środków z unii europejskiej.
Fotorelacja na stronie Węgrowskiego Bądźmy Razem – WBR 24

https://www.facebook.com/pg/wbr24/photos/?tab=album&album_id=316050775498490

Festyn w Górkach-Grubakach

11 czerwca przy szkole podstawowej w Górkach – Grubakach odbył się Festyn Rodzinny. Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, a patronem medialnym „Węgrowskie Bądźmy Razem”. Mimo upalnej pogody w festynie bawiło się wiele osób – mieszkańców gminy Korytnica. Program był bardzo atrakcyjny, obszerny i zróżnicowany. LGD przeprowadziło konkurs na temat wiedzy o LGD. Konkurs cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych ale i dorosłych.
Pracownicy biura LGD udzielali doradztwa na temat nowego okresu programowania PROW 2014-2020 dotyczącego pomocy z pozyskania środków z unii europejskiej.
Fotorelacja na stronie Węgrowskiego Bądźmy Razem – WBR 24

https://www.facebook.com/pg/wbr24/photos/?tab=album&album_id=313341109102790