Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 24.08.2017 roku

Protokół z zebrania Rady z dn. 24.08.2017 r. dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 4/2017 na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół Rady z dnia 24.08.2017 r.

Uchwała 129 lista operacji wybranych do finansowania

Załącznik Uchwała 129

 

Zebranie Rady dot. naboru z Ogłoszenia nr 5/2017

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, informuje iż dnia 29.08.2017 r. /wtorek/o godz. 10:00 odbędzie się Zebranie Rady w biurze LGD „Bądźmy Razem” dot. oceny wniosków z naboru Ogłoszenia nr 5/2017.
Z poważaniem, 
Przewodniczący Rady 
Hubert Boguta

Zebranie Rady dot. naboru z Ogłoszenia nr 4/2017

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, informuje iż dnia 24.08.2017 r. /czwartek/o godz. 10:00 odbędzie się Zebranie Rady w biurze LGD „Bądźmy Razem” dot. oceny wniosków z naboru Ogłoszenia nr 4/2017.
Z poważaniem, 
Przewodniczący Rady 
Hubert Boguta

Wyjazd studyjny do Niemiec

W dniach od 30 lipca do 3 sierpnia 2017 roku odbyła się wizyta studyjna do Niemiec a jej uczestnikami byli przedstawiciele 6 mazowieckich lokalnych grup działania: LGD „Bądźmy Razem” reprezentowane przez członka Zarządu Hannę Kelleher, LGD Kurpsie Razem, LGD Równiny Wołomińskiej, LGD Między Wisłą a Kampinosem, LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej i LGD Przyjazne Mazowsze – organizator wyjazdu.

Szczegółowe informacje http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/12516-tam-gdzie-rezultat-jest-czyms-wiecej-niz-wska.html

Zebranie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, informuje iż dnia 10.08.2017 r. /czwartek/o godz. 10:00 odbędzie się Zebranie Rady w biurze LGD „Bądźmy Razem” .
Harmonogram zebrania:
Z poważaniem, 
Przewodniczący Rady 
Hubert Boguta