Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 29.08.2017 roku

Protokół z zebrania Rady z dn. 29.08.2017 r. dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 5/2017 na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół Rady z dnia 29.08.2017 r.

Uchwała 145 operacji wybranych

załącznik do uchwały 145