Nowe formularze wniosków

Formularze wniosków dla rozwijających działalność gospodarczą, JST, stowarzyszeń, OSP, klubów sportowych, osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Nowe wzory dokumentów

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków

10 października, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”. Tuż przed zebraniem spotkał się Zarząd i Rada LGD. W obradach uczestniczyło około 70 członków stowarzyszenia. Przewodniczącym WZC został Andrzej Suchenek, który sprawnie poprowadził obrady. Członkowie WZC podjęli uchwały w sprawie zmian do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020. Podjęto również uchwałę  w sprawie wyboru uzupełniających członków rady.