Walne Zebranie Członków 10.10.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” zaprasza  Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 10 października 2017 r. (wtorek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5. o godz. 16.00. Drugi termin 16:30.

Harmonogram zebrania w załączniku.
Porządek WZC 10.10.2017

Prezes LGD
Ryszard Gajewski

Konsultacje społeczne dot. zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020

W nawiązaniu do proponowanych zmian w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” poddaje nw. dokument konsultacjom społecznym.
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgdbadzmyrazem@gmail.com lub do biura LGD w terminie do 06.10.2017r. do godz. 15.00.