Koniec naborów

31 października br. zakończyły się nabory w LGD na 4 działania:

  1. Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych
  2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej
  3. Zachowanie gospodarcze wykorzystanie zasobów i tradycji kulturowych
  4. Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem

Teraz zacznie się praca nad oceną i wyborem najlepszych wniosków

    

 

Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

31 sierpnia 2017 r.  została zaktualizowana Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Czytaj dalej