Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów  dla grupy 30 osobowej w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” projektu międzynarodowego „Młodzi Lokalni Liderzy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe na warsztaty

Zapytanie ofertowe na DJ-a

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na DJ-a dla grupy 30 osobowej w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” projektu międzynarodowego „Młodzi Lokalni Liderzy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe na DJ-a

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 30.11.2017 roku

Protokół z zebrania Rady z dn. 30.11.2017 r. dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 8/2017 na przedsięwzięcia – Zasoby kultury  i w naborze 9/2017  na przedsięwzięcie – Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem” ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

protokół Rady z 30.11.2017 r.

uchwala nr 172

zał do uchwały nr 172

uchwała nr 180

zał do uchwały nr 180