Walne Zebranie Członków 07.02.2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 7 lutego 2018  r. (środa) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5. o godz. 16.00. Drugi termin 16:30.

zaproszenie WZC 07.02.2018

Prezes LGD

Ryszard Gajewski

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 09.01.2018 roku dot. protestów

Protokół z zebrania Rady z dn. 09.01.2018 r. dotyczący podjęcia uchwał w złożonych protestów w naborze 9/2017  na przedsięwzięcie – Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem” ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

protokół z odwołań protestów