Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju, którego celem będzie analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu.

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.

Swój udział w warsztacie można zgłaszać, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com lub dostarczyć osobiście do biura LGD, do dnia 15. 01. 2018 r.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.