Formularze dot. działania 19.2

Przypominamy aby składać wnioski na aktualnych formularzach

* w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIA)

http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/m19-wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazane-operacji-w-ramach-lsr/ii.html

* w zakresie rozwijających działalność gospodarczą, JST, stowarzyszeń, OSP, klubów sportowych, osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/m19-wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazane-operacji-w-ramach-lsr/i-operacje-w-ramach-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html

Zapytanie ofertowe na szkolenie

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zaprasza do złożenia oferty na: – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, rozliczeniowej operacji w ramach wspierania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Operacja będzie realizowana w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i Aktywizacji PROW 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na szkolenie