Zmiany w KRS dla wszystkich organizacji pozarządowych

Nowe obowiązki organizacji pozarządowych wobec KRS
15 marca 2018 r. pojawił się nowy rodzaj informacji, którą – prędzej czy później – będzie musiała dostarczyć sądowi rejestrowemu każda organizacja pozarządowa.
Od 15 marca 2018 r. zbierane są te same dane co wcześniej (czyli imiona, nazwiska, pesele osób reprezentujących oraz zgody na powołanie – jeśli jest taka potrzeba tzn. kiedy inne osoby niż powołane podpisują wniosek). Dodatkowo wymaga się od osób reprezentujących organizację pozarządową podania w oświadczeniach ich adresów do doręczeń.
Organizacje pozarządowe, które po 15 marca 2018 r. nie będą kontaktować się z KRS, RÓWNIEŻ mają obowiązek dostarczyć do sądu rejestrowego oświadczenia z adresami do doręczeń osób reprezentujących. Muszą do zrobić w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie nowych przepisów. Mają więc czas do połowy września 2019 r.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2175225.html

Zapytanie ofertowe na transport

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zaprasza do złożenia oferty na: wynajem i przewóz 30 uczestników szkolenia pt. „Zasady monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Bądźmy Razem””.

Operacja będzie realizowana w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

Zapytanie na transport

Planowany nabór małych projektów w Programie Polska-Białoruś-Ukraina w 2018 roku

Program Polska-Białoruś-Ukraina nie zwalnia tempa. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się we wrześniu 2018 r. Będzie on otwarty dla projektów z małym budżetem, które dotyczą wspólnego polsko-białorusko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Pula konkursu wynosi 5,2 mln euro.

Mapa przedstawia obszar Programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Czytaj dalej

Ulga na start

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” udostępnia pismo dotyczące możliwości skorzystania przez beneficjentów z tzw. ulgi na start.

ulga na start