INFORMACJA dla beneficjentów

Beneficjenci z obszaru naszego LGD, którzy podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji w ramach LSR, będą mogli ubiegać się o kredyty na odpowiednio dostosowanych warunkach w Banku Spółdzielczym w Łochowie i w jego oddziałach. Informacji na ten temat udzielać będzie zainteresowanym pracownik banku Andrzej Komorowski. Inicjatywa w tej sprawie wyszła ze strony Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” i spotkała się z zainteresowaniem Banku.