Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Bądźmy Razem”

Zarząd Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” zwołuje w dniu 27 marca 2019 r. (środa) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się o godzinie 16.30 (I termin, II termin o godz 17:00) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

Porzadek Zebrania WZC 27.03.2019 r.

VI Logopedyczny Konkurs Recytatorski pt. „Wierszyki Łamijęzyki”

Z inicjatywy dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie Izabeli Ratyńskiej Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” włączyło się w organizację VI Logopedycznego Konkursu Recytatorskiego pt. „Wierszyki Łamijęzyki” przeprowadzonego z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. Wydarzenie odbyło się w dniu 15 marca 2019 r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury.
W ramach współpracy LGD „Bądźmy Razem” przekazało PPP w Węgrowie gadżety promocyjne dla wszystkich uczestników konkursu dla laureatów w dwu grupach wiekowych. Prezes LGD Małgorzata Szeja zasiadała w komisji konkursowej.
Celem współpracy była promocja Stowarzyszenia wśród mieszkańców obszaru oraz realizacja celów statutowych LGD, w szczególności celu 28: wspieranie działalności instytucji kultury, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji ich działań statutowych.

Konsultacje społeczne – LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, w trybie określonym w Załączniku nr 1 do LSR, przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników. Informujemy, że zakres proponowanych zmian został ujęty w dokumentach udostępnionych do pobrania.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian  oraz wnioski do aktualizacji LSR za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej i w biurze LGD mogą wnosić: członkowie LGD, organy Stowarzyszenia  oraz mieszkańcy obszaru działania do dnia 22.03.2019 r. do godziny 15:00, wysyłając wiadomość na e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje.
Do pobrania:
1. LSR 2014 – 2020 z zaznaczonymi kolorem czerwonym propozycjami aktualizacji – Tekst jednolity LSR BR 27.03.2019- proponowane zmiany
2. Opis i uzasadnienie aktualizacji –Aktualizacja LSR BR – 3
Formularz uwag do aktualizacji LSR, dostępny również w zakładce Regulaminy, uchwały, procedury 2014-2020 link –  Formularz-uwag-do-aktualizacji-LSR

Dobre Praktyki Przetwórcze – zagrodowe przetwórstwo mleka

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania  „Bądźmy Razem” wspólnie z  Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Miejskim i Gminą Sadowne, zapraszają 18 marca /poniedziałek/ 2019 r.
w godz. 10:00 – 15:00 na Mazowieckie
Dobre Praktyki Tradycyjne i Kulinarne. Temat: Dobre Praktyki Przetwórcze – zagrodowe przetwórstwo mleka – zależnie od potrzeb i oczekiwań odbiorców może to być szkolenie podstawowe bądź szkolenie zaawansowane kierowane do tych, którzy już przetwarzają mleko i oczekują możliwości podniesienia swych umiejętności.

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35, 07-140 Sadowne

Zapisy:     GOK Sadowne tel 502 086 989
Ilość miejsc ograniczona

Dobre Praktyki Pszczelarskie – czy tylko miód?

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania  „Bądźmy Razem” wspólnie z  Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łochowie, zapraszają 13 marca /środa/ 2019 r.
w godz. 10:00 – 15:00 na Mazowieckie
Dobre Praktyki Tradycyjne i Kulinarne. Temat: Dobre Praktyki Pszczelarskie – czy tylko miód? – szkolenie prowadzone przez specjalistę pszczelarza, który omówi zagadnienia związane z rolą pszczół w środowisku, organizacją życia rodziny pszczelej, zagadnienia związane z pożytkami płynącymi z ula – miody, pyłek, pierzga; jak kupować miód, jak rozpoznawać dobry miód, jak go konsumować, jakie ma właściwości.

Miejsce: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, ul. 1 Maja 22

Trwają zapisy: sekretariat.migok@gmail.com     512-100-354
Ilość miejsc ograniczona