VI Logopedyczny Konkurs Recytatorski pt. „Wierszyki Łamijęzyki”

Z inicjatywy dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie Izabeli Ratyńskiej Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” włączyło się w organizację VI Logopedycznego Konkursu Recytatorskiego pt. „Wierszyki Łamijęzyki” przeprowadzonego z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. Wydarzenie odbyło się w dniu 15 marca 2019 r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury.
W ramach współpracy LGD „Bądźmy Razem” przekazało PPP w Węgrowie gadżety promocyjne dla wszystkich uczestników konkursu dla laureatów w dwu grupach wiekowych. Prezes LGD Małgorzata Szeja zasiadała w komisji konkursowej.
Celem współpracy była promocja Stowarzyszenia wśród mieszkańców obszaru oraz realizacja celów statutowych LGD, w szczególności celu 28: wspieranie działalności instytucji kultury, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji ich działań statutowych.