Walne Zebranie Członków LGD „Bądźmy Razem”

27 marca 2019 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”.
Jednogłośnie przyjęte zostały sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu, sprawozdania Rady i Komisji Rewizyjnej za rok 2018 oraz udzielono absolutorium dla Zarządu.  Ponadto WZC zaktualizowało Lokalną Strategię Rozwoju, wprowadzając do niej kolejny projekt współpracy oraz uchwaliło składki członkowskie.

Czytaj dalej