Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na wykonanie placu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu Samopomocy  w Miedznie, w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” projektu międzynarodowego „Młodzi Lokalni Liderzy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe plac rehabilitacyjny