Dobre praktyki lokalnych tradycji przetwórstwa żywności

Inspirujemy mieszkańców naszego obszaru do podtrzymywania lokalnych tradycji przetwórstwa żywności. 18 marca w Sadownem zorganizowaliśmy warsztat serowarski pod okiem mistrza Krzysztofa Jaworskiego w ramach projektu „Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne” koordynowanego przez Krzysztofa Zaniewskiego z UM WM. Natomiast 9 maja odwiedziliśmy wytwórnię serów zagrodowych w Jarnicach założoną przez Państwa Gregorczyków ze środków LGD na otwarcie działalności gospodarczej. Sery z tej wytwórni bardzo dobrze ocenili goście Wieczoru Regionalnego, który odbył się 15 maja w Książenicach podczas zjazdu uczestników Programu Liderzy PAFW.

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na trenera warsztatów edukacji ekologicznej pt. „Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców” w wymiarze 8 godzin (zielona ekologia – warsztaty terenowe, ekologiczne pakowanie – warsztaty stacjonarne) dla 30-cio osobowej grupy w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” projektu międzynarodowego „Młodzi Lokalni Liderzy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe – trener ekologia

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na trenera „Szkoły Lidera metodą OSL” w wymiarze 24 godzin dla 30-cio osobowej grupy w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” projektu międzynarodowego „Młodzi Lokalni Liderzy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe – trener osl 2

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na tłumacza języka angielskiego dla 30-cio osobowej grupy w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” projektu międzynarodowego „Młodzi Lokalni Liderzy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe – tłumacz

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na wychowawcę (opiekuna) 10-cio osobowej grupy w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” projektu międzynarodowego „Młodzi Lokalni Liderzy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe – wychowawca