Konsultacje społeczne – LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, w trybie określonym w Załączniku nr 1 do LSR, przystąpiło do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju w odniesieniu do wykorzystania środków na poddziałanie 19.3 – „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Prosimy o ustosunkowanie się do propozycji zrealizowania – oprócz zaplanowanego już projektu współpracy krajowego – dodatkowego projektu międzynarodowego ze zwiększonego budżetu LSR na projekty współpracy.
Uwagi oraz wnioski do aktualizacji LSR mogą składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej i w biurze LGD: członkowie LGD, organy Stowarzyszenia  oraz mieszkańcy obszaru działania do dnia 30.09.2019 r. do godziny 15:00, wysyłając wiadomość na e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com   W tytule prosimy wpisać: Konsultacje.
Do pobrania:
2. Formularz uwag do aktualizacji LSR, dostępny również w zakładce Regulaminy, uchwały, procedury 2014-2020 link –  Formularz-uwag-do-aktualizacji-LSR

Projekt współpracy „Rzeki Atrakcyjne Turystycznie” – rozpoczęcie montażu infrastruktury

Premiera w krajowym projekcie współpracy „Rzeki Atrakcyjne Turystycznie”! Turyści i mieszkańcy mogą już korzystać z ławki solarnej, która stanęła w Węgrowie. Już wkrótce zamontujemy też altany i toalety nad Liwcem w Wyszkowie i Łochowie.

Realizacja operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” projektu współpracy „Rzeki Atrakcyjne Turystycznie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAT-CARS Patryk Ruszkowski, Węgrów zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę urządzeń (maszyn) do zakładu wulkanizacyjnego .

Operacja „ Rozpoczęcie działalności gospodarczej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły zamówienia w załączniku:

zapytanie ofertowe PAT-Cars