Informacja

Z uwagi na modernizację strony www, mogę być problemy z wyświetlaniem się informacji.

Przepraszamy za utrudnienia.

Biuro LGD „Bądźmy Rzem”

„TEZAURUS NADLIWIECKI”

„TEZAURUS NADLIWIECKI”

Stowarzyszanie  – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” otrzymało dofinansowanie Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na przewodnik po naszych zabytkach!

Będzie możliwość odszukać skarby naszych terenów i ich historię.

Zachęcamy do współpracy.

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, składu i łamania książki oraz druku książki w ramach projektu „Bioróżnorodność nad Liwcem”dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zapytanie – bioróżnorodnosc druk

 

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, składu i łamania kalendarza oraz druku kalendarza w ramach projektu „Promowanie Kulinarnego Pogranicza Mazowiecko-Podlaskiego na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zapytanie – kulinaria druk

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAT-CARS Patryk Ruszkowski, Węgrów zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę urządzeń (maszyn) do zakładu wulkanizacyjnego .

Operacja „ Rozpoczęcie działalności gospodarczej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły zamówienia w załączniku:

zapytanie ofertowe – PAT-Cars

Dożynki Mazowieckie 2019

Tegoroczne Dożynki Mazowsza odbyły się na zamkowych błoniach 8 września. Uczestniczyły w nich m.in. delegacje z 25 mazowieckich powiatów, 22 koła gospodyń wiejskich z powiatu ciechanowskiego, lokalni producenci i lokalne grupy działania. W Ciechanowie pojawiło się wielu zaproszonych gości, licznie mimo nie najlepszej pogody stawili się też sami mieszkańcy. Czytaj dalej