Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków LGD „Bądźmy Razem” na wyborcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 06 listopada 2019 r. o godz. 16.00 – I termin; 16.30 – II termin, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5.

Harmonogram Zaproszenie na WZC wyb.

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na wykonanie kalendarza książkowego B-5 w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

zapytanie – kalendarz książkowy B5

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na wykonanie toreb papierowych w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

zapytanie – torby papierowe

to się opłaca – zapraszamy

Dziś 17.10.br  w programie TVP 1 o godz. 12.30 zostanie wyemitowany program „To się opłaca”, a w nim dobre praktyki Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”. Zachęcamy do obejrzenia!

Gęsinowym szlakiem

W dniach 02-05 października 2019 roku odbyła się wizyta studyjna pn. Kreatywna wieś – dobre praktyki w Polsce w województwie kujawsko – pomorskim.

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” reprezentowały: pracownik biura Główna Księgowa Małgorzata Lipka-Chudzik, Pani Stanisława Góral – laureatka wielu nagród kulinarnych oraz Pani Eliza Maciopa przedstawicielka firmy Zwierzyniec Ekostruś w Borzychach.

Szczegółowa relacja http://lgdkozienice.pl/aktualnosci/relacja-z-wizyty-studyjnej-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie-gesinowy-szlak-kulinarny/?fbclid=IwAR0kOAX5YqX3s7dtiXgC9QmzAykPbwAOXowJFwicDqC1-iiQXtnmeQG-Xns

Aktualizacja LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, w trybie określonym w Załączniku nr 1 do LSR, kontynuuje prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników. Zakres proponowanych zmian został ujęty w dokumencie do pobrania „Projekt zmian w LSR”.

Uwagi do zmian  oraz wnioski do aktualizacji LSR wraz uzasadnieniem można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej i w biurze. Mogą je wnosić: członkowie LGD, organy Stowarzyszenia  oraz mieszkańcy obszaru działania do dnia 31.10. 2019 r. do godziny 15:00, osobiście lub wysyłając wiadomość na e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje.
Do pobrania:
2. Opis i uzasadnienie aktualizacji – Projekt zmian LSR
3. Formularz uwag do aktualizacji LSR – w zakładce Regulaminy, uchwały, procedury 2014-2020 link –  Formularz-uwag-do-aktualizacji-LSR.