Tezaurus nadliwiecki

28 listopada w siedzibie łochowskiego MiGOK odbyła się prezentacja „Tezaurusa nadliwieckiego” zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie – Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” oraz miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

Czytaj dalej

Seminarium „Bioróżnorodność nad Liwcem”

Fotorelacja https://www.facebook.com/LokalnaGrupaDzialaniaBadzmyRazem/posts/2326319194140163?__tn__=K-R

27 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie odbyło się seminarium  podsumowujące projekt „Bioróżnorodność nad Liwcem”, które obejmowało zagadnienia merytoryczne: „Co to jest bioróżnorodność?” „Szanse dla Doliny Liwca płynące z zachowania różnorodności biologicznej”, „Różnorodność biologiczna na talerzu i w medycynie”, „Rola pszczół”. Podczas niego nastąpiło też uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym ogłoszonym w ramach projektu oraz miała miejsce prezentacja wydawnictwa poprojektowego. Czytaj dalej

Klauzule RODO dla beneficjentów działania 19.2 PROW 2014-2020

Zamieszczamy do pobrania Formularz oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19.2 PROW, które należy załączyć wraz z:
– wnioskiem o przyznanie pomocy
– umową o przyznaniu pomocy
– wnioskiem o płatność.
Formularz składa się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Pobierz formularz: RODO_klauzule_19_2 LGD_ BR (docx) ,RODO_klauzule_19_2 LGD_ BR (pdf)