Zmiany w LGD

Na Walnym Zebraniu Członków LGD „Bądźmy Razem” dnia 6 listopada br. wybierano nowego Prezesa oraz poszczególne organy na koleją kadencję 2019-2023.

Nowym Prezesem została wybrana Pani Jadwiga Snopkiewicz pełniąca funkcję Dyrektora PCPR w Węgrowie.

W organach Zarządu, Radzie i Komisji Rewizyjnej nastąpiły niewielkie zmiany.

Wykaz władz LGD http://www.lgdbadzmyrazem.pl/wladze/

Gratulujemy.