Promowanie dziedzictwa kulinarnego pogranicza mazowiecko-podlaskiego na obszarze LGD „Bądźmy Razem – podsumowanie

19 grudnia o godz. 16. 30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie został podsumowany projekt  „Promowanie dziedzictwa kulinarnego pogranicza mazowiecko-podlaskiego na obszarze LGD „Bądźmy Razem” zrealizowany przez nasze LGD, dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu odbył się konkurs kulinarny na najlepsze tradycyjne potrawy lokalne, który został rozstrzygnięty we wrześniu podczas Mazowieckiego Święta Chleba i Sera w Węgrowie. Nagrodzono w nim 12 dań, których receptury znalazły się w ściennym kalendarzu LGD „Bądźmy Razem” na rok 2020. Kalendarz można otrzymać w biurze LGD, można też pobrać go ze strony internetowej www.lgdbadzmyrazem.pl zakładka media-wydawnictwa.

KOMUNIKAT

Przypomnienie o NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM, niezbędnym dla każdego potencjalnego wnioskodawcy

Wszystkim potencjalnym beneficjentom pomocy w ramach działania LEADER przypominamy, że zgodnie z § 4. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

Pomoc jest przyznawana podmiotowi (…) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”.

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

numer można również uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Węgrowie, ul. Podlaska 1 .

Nabór wniosków na rok 2020

Szanowni Wnioskodawcy/Beneficjenci przedstawiamy aktualne wnioski, które należy składać do biura LGD „Bądźmy Razem”.

Wnioski znajdą Państwo w zakładce cel ogólny 1 i 2

Jednocześnie informujemy, że w celu skorzystania z doradztwa i konsultacji prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny z pracownikiem biura, tel. 505 100 035. Punktowane doradztwo i konsultacje tylko z wypełnionym wnioskiem.

Proszę pamiętać aby przed wypełnieniem wniosku zapoznać się z instrukcją.

Za wniosek odpowiada Wnioskodawca/Beneficjent.