INFORMACJA dla Beneficjentów

Beneficjencie, jeśli złożyłeś wniosek o płatność, pamiętaj o obowiązku poinformowania, skąd i od kogo otrzymałeś środki oraz w jakiej wysokości. Pamiętaj również aby umieścić wszystkie wymagane logotypy w informacji, tzn. na tablicy, w artykułach czy w prezentacji.  Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w „Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.  O obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW możesz również przeczytać w Umowie, którą podpisałeś z Urzędem Marszałkowskim.

  Czytaj dalej