OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 5/2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 5/2020

Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 4/2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza  nabór  wniosków  o  przyznanie pomocy  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 4/2020

Zasoby Kulturowe

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 3/2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza  nabór  wniosków  o  przyznanie pomocy  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 3/2020

Odnowa i rozwój wsi i miast.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 2/2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 2/2020

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 1/2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 1/2020

Nowe innowacyjne źródła dochodu.

Czytaj dalej

INFORMACJA dla Beneficjentów

Beneficjencie, jeśli złożyłeś wniosek o płatność, pamiętaj o obowiązku poinformowania, skąd i od kogo otrzymałeś środki oraz w jakiej wysokości. Pamiętaj również aby umieścić wszystkie wymagane logotypy w informacji, tzn. na tablicy, w artykułach czy w prezentacji.  Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w „Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.  O obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW możesz również przeczytać w Umowie, którą podpisałeś z Urzędem Marszałkowskim.

  Czytaj dalej