Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 19.02.2020 roku

Protokół z zebrania Rady z dnia 19.02.2020 r. dotyczący podjęcia uchwał w sprawie  list operacji wybranych do finansowania  oraz nie wybranych dotyczących naborów 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 i 5/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół Rady z dnia 19.02.2020 Czytaj dalej

Konsultacje społeczne na Zamku w Liwie

Kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące aktualizacji LSR w związku z otrzymaniem tzw. bonusu przez LGD „Bądźmy Razem” odbędzie się na Zamku w Liwiec 18 lutego  w godz. 9.00 – 15.00