Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich – wypełnij ankietę

ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich.
Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich?
Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety.
Ankieta jest dostępna na stronie Internetowej:
http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html