Szkolenia z LGD-ami

W ostatnim czasie prowadzone są telekonferencje LEADER dla LGD-ów z Mazowsza organizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Tematami telekonferencji są:

* Instrumenty wsparcia beneficjenta w związku z COVID 19 Czytaj dalej

Kolejny projekt zrealizowany z poddziałania 19.2

We wrześniu bieżącego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę na realizację przygotowanego przez siebie projektu pn.: Szkolenie strażaków OSP i potencjalnej młodej kadry w zakresie technik linowych, którego głównym celem jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację szkoleń w zakresie technik linowych dla członków OSP oraz młodzieży z terenu gminy Stoczek.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte PROW na lata 2014-2020.
Środki na działania projektowe OSP pozyskało w ramach konkursu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania” Bądźmy Razem”.

Więcej https://www.facebook.com/OSPStoczek/posts/3579488078811852