Wyniki konkursu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Biura w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” wybrano Panią Mariolę Kiełek.

Serdecznie gratulujemy.

Zapytanie cenowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie cenowe na przygotowanie i produkcję jednego filmu promującego obszar  Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” w ramach krajowego projektu współpracy  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapytanie cenowe dot. filmu

Załącznik nr 1 do zapytania na film