Protokół z posiedzenia Rady z dnia 16.03.2021 – dot. protestów

Protokół z zebrania Rady z dn. 16.03.2021 r. dotyczący podjęcia uchwał w złożonych protestach dot. naboru 6/2020  na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia) ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

protokół z dn. 16.03.2021

Uchwała nr 298.R.2021

1. Lista operacji wybranych II protest

2. Lista operacji wybranych II protest

30 lat LEADERA

Inicjatywa ⚡️ Leader ⚡️ została uruchomiona w 1991 roku. Jej celem było podniesienie potencjału rozwojowego terenów wiejskich poprzez wykorzystanie lokalnych inicjatyw i zdolności, promocję pozyskiwania technologii w zakresie lokalnego zintegrowanego rozwoju oraz rozpowszechnianie tych technologii na innych terenach wiejskich. Czytaj dalej