Projekt międzynarodowy „Kuchnia Nas Łączy” – warsztaty

Za nami połowa projektu międzynarodowego  zorganizowano w ramach projektu współpracy pt. „Kuchnia nas łączy”, realizowanego wraz z Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” oraz VVG Nemunas.

Nasi uczestniczy wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w świetlicach wiejskich i szkołach na terenie LGD „Bądźmy Razem”.

Uczestnicy pod okiem prowadzących – Joanny Jakubiuk oraz Sebastiana Gołębiowskiego przygotowali potrawy z wykorzystaniem dawnych receptur z użyciem lokalnych produktów. O przepisach z naszego regionu opowiadała Malgorzata Buttitta. Czytaj dalej

Protokół z WZC z dn. 23.06.2021 r.

Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” z  dniu 23 czerwca 2021 r. , które odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10.

protokół wzc 23.06.2021

Podczas WZC zostały zmienione:

  • Statut LGD „Bądźmy Razem” – do pobrania z zakładki – O LGD „Bądźmy Razem”– Statut
  • Procedury wyboru i oceny operacji- do pobrania z zakładki – Regulaminy, uchwały, procedury na lata 2014-2020
  • Lokalna Strategia Rozwoju – do pobrania z zakładki – LSR

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 17.06.2021 – dot. ponownej oceny

Protokół z Zebrania Rady z dn. 17.06.2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w złożonym piśmie dot. naboru 6/2020 na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia) ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół Rady z ponownej oceny wniosku

Uchwała nr 300.R.2021 Rady z ponownej oceny wniosku

Lista oper wnr 300.R.2021 ponownej oceny wniosku

Ankieta – Wspomagany komputerowo wywiad internetowy

Stowarzyszenie LGD „Bądźmy Razem” prowadzi badanie ewaluacyjne związane ze zbliżającym się zakończeniem wdrażania LSR. Badanie ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców obszaru na temat uwarunkowań wpływających na realizację LSR i osiągnięte rezultaty oraz identyfikację barier w jej wdrażaniu.
Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje i oceny zostaną przedstawione w zbiorczym opracowaniu bez możliwości identyfikacji danych osobowych respondentów.
Uprzejmie prosimy o poświęcenie kilkunastu minut i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się pod pytaniami.

Zarząd Stowarzyszenia
LGD „Bądźmy Razem”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeutyXrYhxVPEU6_VLkweX9lV08bK0nvlTT_ll9wjOQPCfpPQ/viewform

Zaproszenie na WZC 23.06.2021 r.

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” informuje że dnia 23 czerwca 2021 r. (środa)   odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o godzinie 16:00, (II termin 16:30) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10. (duża hala).
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.