Czym jest Smart Village?

Wychodząc naprzeciw nowym kierunkom rozwoju obszarów wiejskich oraz zgłaszanym przez lokalne grupy działania zapotrzebowaniem na zdobycie i poszerzenie wiedzy z obszaru Smart Village zapraszamy do lektury publikacji opartej na przykładach z Polski https://smartwies.pl/articles/edukacja/nowa-publikacja-o-smart-villages-oparta-na-przykladach-z-polski/?fbclid=IwAR3nZJ-FnK7sZpK0ozhXxVo6CbBh3G6BB0_zSf1LYxiaR7ZatujkDI4s0CY 

Publikację można również pobrać ze strony http://www.irwirpan.waw.pl/805/publikacje/koncepcja-smart-villages-przyklady-z-polski?fbclid=IwAR2bUBshxGBK57H2j2hQkUlK9A5YdLBNppOsAc4_kmbVEsasFAx5Cwpw71g

KSOW przygotował również szkolenia, które się odbyły a  służące przybliżeniu koncepcji Smart Village przedstawicielom lokalnych grup działania oraz reprezentantom urzędów marszałkowskich wdrażających działanie LEADER.

Więcej: https://ksow.pl/aktualnosc/asa?fbclid=IwAR153NepEU2a666QfyVj3qbWZZHM4fNcFEGimIMpA9yobwDPfUInrW5zVv4

Podsumowanie warsztatów z projektu ZYDEL

W dniu 14 października 2021 roku odbyło się podsumowanie odbytych warsztatów z rzemiosła drewnianego, twórczości plastycznej, kowalstwa artystycznego i warsztatów ceramiczno – garncarskich z projektu współpracy „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” o akronimie „ZYDEL”.
Otwarcia spotkania dokonała Pani Prezes Jadwiga Snopkiewicz, która podziękowała wszystkim za udział w projekcie, prowadzącym warsztaty i jury oraz pracownikom biura za zorganizowanie i przygotowanie uroczystości.
W dalszej części spotkania wszyscy zostali poczęstowani obiadem i rozpoczęto wręczanie nagród za udział w konkursach.
Na początku zostały wręczone podziękowania dla prowadzących warsztaty tj.:
* warsztaty plastyczne – Pani Małgorzata Pepłowska,
* kowalstwo artystyczne – Pan Maciej Danaj,
* rzemiosło drewniane – Pan Szczpan Pyrak
* warsztaty ceramiczno-garncarskich – Pan Roman Kuzeylak.

Czytaj dalej