Przedłużamy termin – publikacja ZYDEL

PRZEDŁUŻAMY TERMIN do 31 października
Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu publikacji promującej umiejętności naszych mieszkańców W ramach projektu współpracy pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” wspólnie z Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
Jednocześnie prosimy o pomoc w dotarciu do wszystkich lokalnych wytwórców poprzez rozpowszechnienie tej informacji.
Zapraszamy osoby, firmy, organizacje, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych producentów żywności, którzy działają w powiecie węgrowskim i gminie Bielany (pow. sokołowski) do przesłania informacji nt. Państwa działalności w zakresie produktów lokalnych, potraw regionalnych lub rękodzieła artystycznego.
Więcej informacji oraz formularz i niezbędne oświadczenia do pobrania można znaleźć na stronie http://www.lgdbadzmyrazem.pl/promocja-wytworcow-lokalnych-w-publikacji-ksiazkowej-projekt-zydel/
Formularz wraz ze zdjęciami prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com Natomiast wydrukowane i podpisane oświadczenia należy dostarczyć do biura LGD.