Aktualne wnioski dla przyszłych Beneficjentów

Wprowadzono zaktualizowane formularze wniosku o przyznanie pomocy 19.2

1. Do wniosków należy załączyć Decyzję o nadanym numerze z ARiMR z wniosku o wpisie do ewidencji producentów
Wniosek o wpis do ewidencji producentów – do wypełnienia na komputerze i wydruku
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_producentow​_aktywny.pdf 3.52MB
Wniosek o wpis do ewidencji producentów – do wypełnienia ręcznego
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_producentow.pdf 0.23MB

2. Formularz informacji – pomoc de minimis

PDF  wzór-_de_minimis_

Excel formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności go
spodarczej (Premie)
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

WoPP_19_2_P_4z wersja excel

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.66MB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)
IW​_WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.53MB

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (wersja 4z) BP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.50MB

Biznesplan (wersja 4z)BP​_19​_2​_P​_4z.docx 0.12MB

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)BP​_19​_2​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)BP​_19​_2​_P​_4z​_InformPomocn.pdf 0.71MB

Więcej:  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne) dot. wniosków na rozwój firmy, odnowa i rozwój wsi, promocja
1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

WoPP_19_2_I_4z wersja excel

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z
WoPP​_19​_2​_I​_4z.pdf 1.12MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.68MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.33MB

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 4z
IW​_WoPP19​_2​_IW​_4z.pdf 1.20MB

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.docx 0.11MB

Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.49MB

Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
BP​_19​_2​_IW​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z
IP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.67MB