Aktualne wnioski dla Wnioskodawców/Beneficjentów

Szanowni Wnioskodawcy/Beneficjenci przedstawiamy aktualne wnioski, które należy składać do biura LGD „Bądźmy Razem”.

Proszę pamiętać, aby przed wypełnieniem wniosku zapoznać się z instrukcją.

Za wniosek odpowiada Wnioskodawca/Beneficjent.

1.1.1 ROZPOCZĘCIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PREMIA

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

2) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (*.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – otwórz

3) Klauzula RODO https://www.lgdbadzmyrazem.pl/klauzule-rodo-dla-beneficjentow-dzialania-19-2-prow-2014-2020/

Następne dokumenty wypełniają Państwo po wyborze złożonego wniosku do realizacji, który został oceniony przez Radę LGD oraz zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski.

2.3.1 POPULARYZACJA OBSZARU LGD „BĄDŹMY RAZEM”

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (*.pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (*.xlsx) – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – otwórz

3) Biznesplan dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej

3) Klauzula RODO https://www.lgdbadzmyrazem.pl/klauzule-rodo-dla-beneficjentow-dzialania-19-2-prow-2014-2020/

Następne dokumenty wypełniają Państwo po wyborze złożonego wniosku do realizacji, który został oceniony przez Radę LGD oraz zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski.