Szkolenia z LGD-ami

W ostatnim czasie prowadzone są telekonferencje LEADER dla LGD-ów z Mazowsza organizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Tematami telekonferencji są:

* Instrumenty wsparcia beneficjenta w związku z COVID 19 Czytaj dalej

Kolejny projekt zrealizowany z poddziałania 19.2

We wrześniu bieżącego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę na realizację przygotowanego przez siebie projektu pn.: Szkolenie strażaków OSP i potencjalnej młodej kadry w zakresie technik linowych, którego głównym celem jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację szkoleń w zakresie technik linowych dla członków OSP oraz młodzieży z terenu gminy Stoczek.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte PROW na lata 2014-2020.
Środki na działania projektowe OSP pozyskało w ramach konkursu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania” Bądźmy Razem”.

Więcej https://www.facebook.com/OSPStoczek/posts/3579488078811852

Konkurs na stanowisko Dyrektor Biura

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” przedstawia ofertę pracy na stanowisko Specjalista do spraw organizacyjno – promocyjnych i współpracy

Termin składania dokumentów 22-12-2020 roku do godz. 15:00

Miejsce składania dokumentów Biuro LGD „Bądźmy Razem”, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, godz.7.00-15.00

LGD „Bądźmy Razem” zastrzega sobie prawo do wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Konkurs na stanowisko pracy w LGD – Dyrektor biura

Konkurs na stanowisko Specjalista do spraw organizacyjno – promocyjnych i współpracy

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” przedstawia  ofertę pracy  na stanowisko Specjalista do spraw organizacyjno – promocyjnych i współpracy

Termin składania dokumentów 22-12-2020 roku do godz. 15:00

Miejsce składania dokumentów Biuro LGD „Bądźmy Razem”, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, godz.7.00-15.00

LGD „Bądźmy Razem” zastrzega sobie prawo do wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Konkurs na stanowisko pracy w LGD Spec. ds. org. prom i wspoł

„KOMUNIKAT dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).
Czytaj dalej

Prezentacja z realizacji projektów

Przedstawiamy Państwu  dwie prezentacje zrealizowane przez Fundację PIĘKNO NASZEJ POLSKI, która w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 otrzymała dotację dotację z Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” z przedsięwzięcia Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”.

PREZENTACJE

Projekt – Aplikacja Mobilna Skarby Powiatu Węgrowskiego

skarby.powiatu.wegrowskiego.przewodnikvr.pl/spacer.html

Projekt – Interaktywna Mapa Turystyczna „Bądźmy Razem”

badzmy.razem.przewodnikvr.pl