Wizyta studyjna z projektu „Kuchnia Nas Łączy”

W środę, 30 czerwca 2021 r. uczestnicy projektu „Kuchnia nas łączy” wzięli udział w wizycie studyjnej w zakładzie „SERMLEK”.
Po zakładzie oprowadził ich właściciel Mariusz Gregorczyk, który m.in. opowiedział o procesie produkcyjnym. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na degustację serów i innych wyrobów z mleka. Każdy z uczestników otrzymał również kawałek sera w prezencie.

Czytaj dalej

Kolejny etap projektu międzynarodowego „Kuchnia Nas Łączy”

We wtorek, 29 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyło się szkolenie dla uczestników projektu „Kuchnia nas łączy”. Prowadzący Maciej Szymanowski zaznajomił uczestników z zagadnieniami z zakresu certyfikacji produktów lokalnych, wymogów sanitarnych produkcji – system HACCP, etykietowania produktów oraz promocji i wykorzystania lokalnego potencjału kulinarnego do tworzenia produktów lokalnych.

Czytaj dalej

LGD „Bądźmy Razem” na VIII Międzynarodowym Turnieju Smaku

W niedzielę, 27 czerwca 2021 r. LGD „Bądźmy Razem było jednym  z uczestników na VIII Międzynarodowym Turnieju Smaków w Muzeum Architektury Drewnianej w Suchej. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zarówno dzieci, jak i dorośli chętnie brali udział w zabawie – kręcili kołem fortuny i odpowiadali na pytania sprawdzające wiedzę o Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”. Czytaj dalej

Projekt międzynarodowy „Kuchnia Nas Łączy” – warsztaty

Za nami połowa projektu międzynarodowego  zorganizowano w ramach projektu współpracy pt. „Kuchnia nas łączy”, realizowanego wraz z Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” oraz VVG Nemunas.

Nasi uczestniczy wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w świetlicach wiejskich i szkołach na terenie LGD „Bądźmy Razem”.

Uczestnicy pod okiem prowadzących – Joanny Jakubiuk oraz Sebastiana Gołębiowskiego przygotowali potrawy z wykorzystaniem dawnych receptur z użyciem lokalnych produktów. O przepisach z naszego regionu opowiadała Malgorzata Buttitta. Czytaj dalej

Protokół z WZC z dn. 23.06.2021 r.

Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” z  dniu 23 czerwca 2021 r. , które odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10.

protokół wzc 23.06.2021

Podczas WZC zostały zmienione:

  • Statut LGD „Bądźmy Razem” – do pobrania z zakładki – O LGD „Bądźmy Razem”– Statut
  • Procedury wyboru i oceny operacji- do pobrania z zakładki – Regulaminy, uchwały, procedury na lata 2014-2020
  • Lokalna Strategia Rozwoju – do pobrania z zakładki – LSR

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 17.06.2021 – dot. ponownej oceny

Protokół z Zebrania Rady z dn. 17.06.2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w złożonym piśmie dot. naboru 6/2020 na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia) ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół Rady z ponownej oceny wniosku

Uchwała nr 300.R.2021 Rady z ponownej oceny wniosku

Lista oper wnr 300.R.2021 ponownej oceny wniosku