Ankieta ewaluacyjna

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” prowadzi badania ewaluacyjne dotyczące realizacji LSR.Prosimy wszystkich mieszkańców obszaru tj. gmin z powiatu węgrowskiego: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów oraz z powiatu sokołowskiego gminę Bielany. Zebrane opinie, oceny i sugestie będą stanowiły materiał dla zespołu ewaluacyjnego.

Link do ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1W_qHq7fNvuKPdKd-sOzWAPWVsLBVZhIIj0F_I4QR6s7LYA/viewform

Ogłoszenie

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”  ogłasza konkurs na stanowisko  – Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz rozliczeń projektów.

Więcej w ogłoszeniu – Konkurs na stanowisko pracy w LGD .

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 18.08.2020 roku

Protokół z zebrania Rady z dn. 18.08.2020 r. dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 6/2020 na przedsięwzięcia – Nowe innowacyjne źródła dochodu (premia) i w naborze 7/2020  na przedsięwzięcie – Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem” ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół Rady 18.08.2020

Uchw 283.R.2020 6.2020

Lista wniosków z uchwały 283.R.2020 6.2020

Uchwała 286.R.2020 7.2020

Lista wniosków z uchwały 286.R.2020 7.2020

Podsumowanie projektów MiGOK Łochów

 

W dniu 9 sierpnia 2020 w Parku Dębinka w Łochowie odbyło się zakończenie pleneru rzeźbiarsko-malarskiego i oficjalne otwarcie wystawy poplenerowej. Powstałe podczas kolejnych plenerów prace artystyczne stanowią oryginalne elementy Parku i pozostaną w tym miejscu na stałe. Inicjatywa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie, zorganizowania w Parku Dębinka plenerów rzeźbiarskich i malarskich, trwających cyklicznie od siedmiu lat, otrzymała wsparcie finansowe Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” w ramach środków PROW 2014-2020
z przedsięwzięcia Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem” dotyczących projektów: 1. Kamienne sympozjum kwota dofinansowania 50.000,00 zł i 2. Dwory i pałace – Dolina Liwca, kraina dłutem i pędzlem tworzona kwota dofinansowania 48.349,84 zł.
W wydarzeniu wzięły udział Prezes LGD Pani Jadwiga Snopkiewicz i pracownik biura Pani Mariola Kiełek. Gratulacje dla organizatorów plenerów, na czele z Dyrektorem MiGOK Panem Arturem Lis oraz Gospodarzowi pięknego Parku Dębinka – Panu Robertowi Gołaszewskiemu – Burmistrzowi Łochowa złożyła Prezes LGD, życząc kolejnych ciekawych realizacji.
Organizatorzy złożyli na ręce Pani Prezes podziękowania dla Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” za przyłączenie się do działań Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie na rzecz rozwoju kultury w przestrzeni miejskiej Łochowa.

Więcej zdjęć: FB LGDBR