INFORMACJA – zmiany formularzy 19.2 – Premia

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na wyposażenie w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” w ramach projektu międzynarodowego współpracy pt. „Kuchnia nas łączy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe wyposażenie – kuchnia nas łączy

formularz oferty na wyposażenie – kuchnia nas łączy

2. zał. logotypy – kuchnia nas łączy (wyposażenie)

Szkolenia z LGD-ami

W ostatnim czasie prowadzone są telekonferencje LEADER dla LGD-ów z Mazowsza organizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Tematami telekonferencji są:

* Instrumenty wsparcia beneficjenta w związku z COVID 19 Czytaj dalej