Podsumowanie projektów MiGOK Łochów

 

W dniu 9 sierpnia 2020 w Parku Dębinka w Łochowie odbyło się zakończenie pleneru rzeźbiarsko-malarskiego i oficjalne otwarcie wystawy poplenerowej. Powstałe podczas kolejnych plenerów prace artystyczne stanowią oryginalne elementy Parku i pozostaną w tym miejscu na stałe. Inicjatywa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie, zorganizowania w Parku Dębinka plenerów rzeźbiarskich i malarskich, trwających cyklicznie od siedmiu lat, otrzymała wsparcie finansowe Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” w ramach środków PROW 2014-2020
z przedsięwzięcia Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem” dotyczących projektów: 1. Kamienne sympozjum kwota dofinansowania 50.000,00 zł i 2. Dwory i pałace – Dolina Liwca, kraina dłutem i pędzlem tworzona kwota dofinansowania 48.349,84 zł.
W wydarzeniu wzięły udział Prezes LGD Pani Jadwiga Snopkiewicz i pracownik biura Pani Mariola Kiełek. Gratulacje dla organizatorów plenerów, na czele z Dyrektorem MiGOK Panem Arturem Lis oraz Gospodarzowi pięknego Parku Dębinka – Panu Robertowi Gołaszewskiemu – Burmistrzowi Łochowa złożyła Prezes LGD, życząc kolejnych ciekawych realizacji.
Organizatorzy złożyli na ręce Pani Prezes podziękowania dla Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” za przyłączenie się do działań Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie na rzecz rozwoju kultury w przestrzeni miejskiej Łochowa.

Więcej zdjęć: FB LGDBR

Zebranie Rady

Przewodniczący Rady informuje że dnia 18.08.2020 r. /wtorek/o godz. 9:00 odbędzie się w biurze LGD „Bądźmy Razem” Zebranie Rady w celu: Oceny wniosków z ogłoszenia nr: 6/2020, 7/2020.

Harmonogram Rady

Z poważaniem Przewodniczący Rady Hubert Boguta

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 7/2020 (promocja)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 7/2020

Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem” Czytaj dalej