OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 6/2020 (premia)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 6/2020

Nowe innowacyjne źródła dochodu. Czytaj dalej

Nabory wniosków lipiec 2020

Zapraszamy na nabory z PROW 2014-2020 na przedsięwzięcia:

1.1.1 Nowe innowacyjne źródła dochodu – zakładka Cel ogólny 1 Ogłoszenie nr 6/2020

2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem  – zakładka Cel ogólny 2 Ogłoszenie 7/2020

Pamiętaj o zachowaniu środków bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi PSSE Węgrów.

Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich – wypełnij ankietę

ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich.
Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich?
Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety.
Ankieta jest dostępna na stronie Internetowej:
http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html