Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich – wypełnij ankietę

ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich.
Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich?
Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety.
Ankieta jest dostępna na stronie Internetowej:
http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html

Informacja dla Beneficjentów

Z komunikatu MRiRW z 9.04:
w odniesieniu do przedstawionych przez Państwa pytań dotyczących problemów z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej. Ponadto, w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w „I Tarczy Antykryzysowej” beneficjenci poddziałania 19.2, po wejściu w życie „II Tarczy Antykryzysowej” będą mogli w pełni skorzystać m.in. z zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19. Jeśli chodzi o tzw. wakacje składkowe, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie „II Tarczy Antykryzysowej”.