Informacja dla Beneficjentów

Z komunikatu MRiRW z 9.04:
w odniesieniu do przedstawionych przez Państwa pytań dotyczących problemów z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej. Ponadto, w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w „I Tarczy Antykryzysowej” beneficjenci poddziałania 19.2, po wejściu w życie „II Tarczy Antykryzysowej” będą mogli w pełni skorzystać m.in. z zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19. Jeśli chodzi o tzw. wakacje składkowe, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie „II Tarczy Antykryzysowej”.

Informacja dla beneficjentów

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE do rozliczania środków z działania 19.2

Szanowni Państwo
Poniżej pytania otrzymane od jednego z samorządów. Przesyłamy je do wszystkich Państwa wraz z odpowiedziami żeby ograniczyć liczbę pytań w podobnych sprawach.
Pytania Czytaj dalej

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją pojawienia się przypadków koronowirusa w Polsce, LGD „Bądźmy Razem” stara się wdrażać rozwiązania, które profilaktycznie zabezpieczałby naszych beneficjentów, potencjalnych wnioskodawców, jak i pracowników biura.

W związku z powyższym zalecamy aby jak najwięcej spraw, nie wymagających osobistego stawienia się w siedzibie biura LGD, załatwiano drogą telefoniczną lub e-mailową.Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie wyłącznie na zapisy po wcześniejszym umówieniu.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z biurem LGD 505 100 035, 505 426 263, (25) 300 14 55 lub mail lgdbadzmyrazem@gmail.com

Przegląd Obszarów Wiejskich UE 29 „Osiągnięcia LEADER” – artykuł

LEADER to jedna z najdłużej stojących, najbardziej udanych i popularnych inicjatyw europejskich.
Ten przegląd obszarów wiejskich UE bada, w jaki sposób interpretuje dziś siedem zasad LEADER przez osoby, które były głęboko zaangażowane we wdrażanie LEADER w społecznościach wiejskich w całej Europie.
Artykuły pokazują, jak funkcjonują zasady w praktyce, jak przynoszą efekty i zapewniają trwałe wydajność z czasem oraz jak można je dostosować do radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami i możliwościami.

W jednym z artykułów jest napisane o naszym projekcie międzynarodowym Młodzi Lokali Liderzy, który wspólnie realizowaliśmy z LGD Tygiel Doliny Bugu i VVG Nemunas. Czytaj dalej