Ściągawka dla „opornych” wnioskodawców

Szanowni Państwo – potencjalni wnioskodawcy, Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania (LGD) „Bądźmy Razem” przypomina o zasadach dotyczących składania wniosku na wsparcie dot.  przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy: Czytaj dalej