Konkursy – projekt Piękno Doliny Liwca

Przypominamy o trwającym konkursie 🎥 filmowym i 📸 fotograficznym dotyczącym obszaru LGD „Bądźmy Razem” pn. Piękno Doliny Liwca.
Czekają atrakcyjne nagrody 🎁  Termin nadsyłania prac do 15 lipca 2022 roku
Projekt realizowany w ramach krajowego projektu współpracy wspólnie z Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.

Konkurs filmowy – projektu „Piękno Doliny Liwca”

Zapraszamy do udziału w Konkursie na nagranie amatorskiego filmu  dotyczącego projektu międzyterytorialnego „Piękno Doliny Liwca” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Projekt realizowany jest we współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Siedlecka.

Czytaj dalej

Konkurs fotograficzny – projektu „Piękno Doliny Liwca”

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym promujący walory przyrodnicze Doliny Liwca dotyczącego projektu międzyterytorialnego „Piękno Doliny Liwca” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Projekt realizowany jest we współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Siedlecka.

Czytaj dalej