RKLS

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 2014-2020

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Czytaj dalej

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 8 maja 2017r.

Szanowni Wnioskodawcy/Beneficjenci w poniższym pliku znajdują się wyjaśnienia, które pozwolą rozwiać wątpliwości przy wypełnianiu m.in. wniosku.

pytania i odpowiedzi 19.2 PROW