Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 8 maja 2017r.

Szanowni Wnioskodawcy/Beneficjenci w poniższym pliku znajdują się wyjaśnienia, które pozwolą rozwiać wątpliwości przy wypełnianiu m.in. wniosku.

pytania i odpowiedzi 19.2 PROW