Uchwały + tabele dot. naborów na działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty”

W związku z wyborem wniosków z ostatnich naborów przez Radę, Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” zamieszcza poniżej następujące uchwały wraz z załącznikami, tj. tabelami wniosków:
1. Uchwała + tabela wniosków wybranych z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”


Czytaj dalej

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – konsultacje

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji z doradcą dot. wypełniania wniosku na działanie „Tworzenie i rozwój mokroprzedsiębiorstw”. Konsultacje odbędą się w dniach: 30 listopada, 5, 12, i 14 grudnia 2011 r. w godzinach od 15.00 – 18.00, w siedzibie naszego Stowarzyszenia przy ul. 1 Maja 2 lok. 306 w Łochowie, tel. (22) 300 14 55.

Termin składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na w/w działanie: od 28.11 do 15.12.2011 r.