Podsumowanie naborów z Ogłoszeń 1 – 5 /2018

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że została dokonała ocena wniosków pod względem warunków weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rada dokonała oceny punktowej operacji wg lokalnych kryteriów. Czytaj dalej

Protokół z Posiedzenia Rady z dn. 30 grudnia 2016

Protokół z zebrania Rady z dn. 30.12.2016 r. dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 1/2016 na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu oraz w naborze nr 2/2016 na przedsięwzięcie – Wysoki poziom aktywności mieszkańców w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz – protokół 30_12_2016

Podsumowanie naboru z Ogłoszenia nr 2/2016

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że została dokonała ocena wniosków pod względem warunków weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rada dokonała oceny punktowej operacji wg lokalnych kryteriów.

W załączeniu listy wniosków wybranych oraz niewybranych.

Lista wniosków wybranych – plik – wybrane

Podsumowanie naboru z Ogłoszenia nr 1/2016

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że została dokonała ocena wniosków pod względem warunków weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rada dokonała oceny punktowej operacji wg lokalnych kryteriów.

W załączeniu listy wniosków wybranych oraz niewybranych.

Lista wniosków wybranych – plik – wybrane

Lista wniosków niewybranych – plik niewybrane