Członkostwo

JAK DOŁĄCZYĆ DO LGD?

Zgodnie ze statutem LGD, nowych członków przyjmuje Zarząd. Do LGD przystąpić mogą osoby fizyczne, osoby prawne (firmy, instytucje, samorządy, stowarzyszenia itp.). W takim wypadku, osoba prawna deleguje do LGD osobę fizyczną która będzie ją reprezentować.

Gmina nie może być członkiem dwóch różnych LGD.

Zarówno w przypadku osoby prawnej jak i fizycznej, istotne jest aby osoby te mogły i chciały aktywnie wspierać realizację celów Stowarzyszenia, określonych w statucie oraz przedstawiły wymagane rekomendacje. Głównym celem statutowym jest zrównoważony rozwój obszaru gmin należących do LGD. Działalność naszego Stowarzyszenia adresowana jest do osób i podmiotów zamieszkałych lub prowadzących działalność na obszarze LGD. Będą one mogły korzystać z funduszy pomocowych zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju i przyznanych przez instytucję zarządzającą według zasad określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Partnerzy publiczni naszego LGD:

1.Gmina Łochów;

2.Gmina Korytnica;

3.Gmina Stoczek;

4. Gmina Liw;

5. Gmina Miedzna;

6. Gmina Wierzbno;

7. Gmina Grębków;

8. Gmina Sadowne;

9. Gmina Bielany;

10. Miasto Węgrów;

11. Starostwo Węgrowskie.

Dodatkowo członkami LGD są między innymi: członkowie z lokalnych Stowarzyszeń, rolnicy, urzędnicy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, prywatni przedsiębiorcy z obszaru działania LGD, mieszkańcy.

Członkowie Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem

członkowie LGD Bądźmy Razem

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz składek członkowskich.

Rozdział III Statutu Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” dotyczy członkostwa.

Składki członkowskie :

Uchwała w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich  – 8- uchwala dot składek członkowskich

Poniżej dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA – osba fiz.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA – sektor gosp. os.fiz.prowadząca dzziałalność gosp.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA – sektor publ. (GMINA)

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA – sektor społ. np.stowarzyszenia.