Dobre praktyki lokalnych tradycji przetwórstwa żywności

Inspirujemy mieszkańców naszego obszaru do podtrzymywania lokalnych tradycji przetwórstwa żywności. 18 marca w Sadownem zorganizowaliśmy warsztat serowarski pod okiem mistrza Krzysztofa Jaworskiego w ramach projektu „Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne” koordynowanego przez Krzysztofa Zaniewskiego z UM WM. Natomiast 9 maja odwiedziliśmy wytwórnię serów zagrodowych w Jarnicach założoną przez Państwa Gregorczyków ze środków LGD na otwarcie działalności gospodarczej. Sery z tej wytwórni bardzo dobrze ocenili goście Wieczoru Regionalnego, który odbył się 15 maja w Książenicach podczas zjazdu uczestników Programu Liderzy PAFW.