Dożynki Mazowieckie 2019

Tegoroczne Dożynki Mazowsza odbyły się na zamkowych błoniach 8 września. Uczestniczyły w nich m.in. delegacje z 25 mazowieckich powiatów, 22 koła gospodyń wiejskich z powiatu ciechanowskiego, lokalni producenci i lokalne grupy działania. W Ciechanowie pojawiło się wielu zaproszonych gości, licznie mimo nie najlepszej pogody stawili się też sami mieszkańcy.

Jedną z zaproszony grup była nasza. Mogliśmy zaprezentować naszych lokalnych producentów jak i osoby z wyrobami artystycznymi. Gościliśmy na naszym stanowisku Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosława Rybickiego oraz Kierownika KSOW Piotra Marzec.